En copywriter arbetar med idéer och texter i reklambudskap. Konsten är att kunna formulera sig på ett intresseväckande sätt så att den som reklamen riktar sig till tar till sig budskapet. Reklamen kan handla om att sälja en idé, en vara eller en tjänst.

I svenska sammanhang förkortas ofta copywriter till copy. I engelskan, originalspråket, avses med copy allt skrivet material, i motsats till andra delar av en layout, som exempelvis fotografier, tabeller och diagram. Copy förekommer i många olika sammanhang i allt från tidskrifter, webbplatser, annonsering, marknadsföring och i böcker.

 

Efterforskning
Efterforskning, research, är en viktig del av jobbet. För att kunna göra ett bra jobb gäller det att samla in fakta och bakgrundsmaterial. Dels behöver copywritern känna till mycket om kundens företag och den produkt som ska förekomma i reklambudskapet. Därtill krävs allmänbildning och ett intresse för det mesta som händer i samhället i stort och dess utveckling, allmänt om företagande och trender som råder. Vidare så måste man ha så mycket kunskap som möjligt om själva målgruppen, de som reklamen riktar sig till.

Ur allt det material som insamlats ka copywriterna sålla ut det viktigaste, eftersom det är själva essensen, kärnan i informationen. Det är utifrån den som textidén och den slutgiltiga texten skapas. Det här arbetet ser olika ut beroende på om det handlar om rena faktatexter, en kraftfull rubrik eller en slagfärdig slogan på bara några ord.

En copywriter ska i dag kunna skriva för olika medier, kanaler, som utnyttjas parallellt. Det kan handla om tryckt material eller material för internet, radio och tv. En copywriter som skriver texter som är ämnade för en webbplats kallas i regel för contentwriter.Copyright 2

 

Ett kreativt yrke
Den som arbetar som copywriter måste vara idérik. Till arbetet hör att fritt ge ifrån sig idéer och associationer till idéer, vilket bland annat innebär att finna nya lösningar på problem. Egenskaper en copywriter bör ha är att vara kreativ och en vilja att kommunicera. En copywriter måste ha språkkänsla och en stor talang för att skriva. Att vara stresstålig är viktigt då det ofta förekommer tidspress i slutet av ett projekt. Övertid är något som man får räkna med i arbetet som copywriter.

 

Anställd eller frilans
Som copywriter kan du arbeta som anställd på en reklambyrå eller på större organisationers interna reklamavdelning. Du kan också arbeta som frilansande egen företagare. Något som är vanligt inom reklambranschen.

Oavsett i vilken form man arbetar så ingår man i ett kreativt team, bestående av, förutom copywritern, bland annat en projektledare, som har det ekonomiska ansvaret och håller i kontakterna med kunden, och en art director, AD som jobbar med bildidéer. Samarbete är A och O. Man måste vara bra på att jobba i grupp och kunna ge och ta konstruktiv kritik.

 

För eventarrangörer är det viktigt att presentera ett event med text och information på rätt sätt, något en copywriter är bra på. Vill man ha rätt verktyg för att skapa event för sitt företag kan man använda tjänsten Eventlogic.

 

 

Taggar: , , , , , , , , , , ,