Att lyckas kommunicera ett budskap till kunder, är något som företag och varumärken varit intresserade av länge. Under de senaste decenniet har dock kanalerna som man kan använda för att nå ut till sina kunder förändrats markant, och detta kräver ny kompetens. Att studera kommunikation har därför blivit allt mer populärt. Det är ett yrke som ligger helt rätt i tiden, eftersom efterfrågan på duktiga kommunikatörer är stort och förväntas bli ännu större under de kommande åren.5718

 

Vad gör en kommunikatör?
Kommunikation i detta sammanhang handlar som sagt om att nå ut till människor. Det främsta sättet som ett företag idag kan nå ut till sina nuvarande och potentiella nya kunder är genom reklam i olika medier. Men den nya tidens kanaler har gjort att det inte bara är reklambyråer som snickrar ihop en annons i en morgontidning som har till uppgift att sköta ett företags kommunikation. Sociala medier är ett växande område som i allra högsta grad innebär en chans att nå ut till en stor grupp människor. Eftersom fenomen som Facebook och Twitter också innebär att användarna delar med sig av information till andra, så har man en bra chans att nå ut till väldigt många människor med relativt små medel. En expert på kommunikation vet hur man använder sociala medier för att nå ut med ett särskilt budskap eller för att sprida kunskapen om ett särskilt varumärke. På sverigeskommunikatorer.se kan man läsa mer om vad det innebär att vara kommunikatör idag och vilken typ av status yrket är på väg att få.

 

Goda framtidsutsikter för kommunikatörer
För den som är intresserad av att studera kommunikation så finns det idag ett flertal vägar att gå. Advantum Kompetens tillhandahåller flera utbildningar inom ämnet, och är ett bra ställe att börja på för den som vill bli kommunikatör eller är intresserad av liknande yrken. Framtidsutsikterna är i dagsläget mycket goda när det gäller jobb och karriärmöjligheter, och inget tyder på att detta kommer ändras. Att behärska de olika kanalerna för kommunikation mellan ett företag och kunder är av stor vikt, och eftersom världen av sociala medier är relativt ny, så saknas det fortfarande kompetens på många håll.

 

Taggar: , , , , ,