De sociala medierna har under de senaste 10 åren tagit upp allt större del av vår fritid, och spelat en allt viktigare roll i våra sociala interaktioner. Kanske är det därför endast naturligt att de sociala medierna nu även blandas in i våra arbetsliv. Denna blandning mellan privatliv och arbetsliv kan dock vara en svår balansgång, och gör att man måste vara mer medveten om vad man lägger upp i sociala medier, och vilken bild av en själv som presenteras på internet.

Sociala medier viktiga för jobbsökande

Det blir till exempel allt vanligare att blivande arbetsgivare söker på kandidatens namn på Google, för att se vad som dyker upp. En undersökning visade att det inom hotell- och restaurangbranschen är så många som 56 procent av arbetsgivarna som kollar upp arbetssökande på sociala medier och genom sökmotorer, och hela 38 procent av alla arbetsgivare som var med i undersökningen medger att de någon gång har valt bort en sökande till en tjänst på grund av något de hittat på internet. Den vanligaste kanalen för att kontrollera arbetssökande är Facebook, som hälften av arbetsgivarna använder, följt av Google, som används av en tredjedel av arbetsgivarna. Exempel på saker som kan ha negativ inverkan på en kandidats ansökan är om arbetsgivaren upptäcker lättklädda bilder eller inlägg som relaterar till alkohol eller droger. Arbetsförmedlingen tipsar därför arbetssökande om att se över vilken information om dem som dyker upp på internet vid en sökning, innan de ansöker till en tjänst. Arbetsförmedlingen påpekar dock även att arbetsgivarnas användande av sociala medier vid jobbsökande kan vändas till något positivt, om man ser till att via sociala medier presentera en tydlig bild av sig själv, vem man är och vilka kompetenser man har.

Det är viktigt att tänka på vad man lägger upp i sociala medier även som anställd. Det har förekommit flera fall i domstol då anställda har avskedats för något de skrivit eller gjort i sociala medier, och i flera fall har domstolen gått på arbetsgivarens linje. Exempel på sådant du som anställd inte får lägga upp i sociala medier är konkreta företagshemligheter och kritik mot arbetsgivaren, som i vissa fall kan räknas som illojalitet.

Sammantaget måste man alltså se över vilken bild av en själv som presenteras på nätet, både för att minimera eventuella negativa effekter bilden kan ha på jobbsökandet och för att maximera de positiva effekterna.

 

Taggar: , , , ,