Sociala medier är ett fenomen som relativt snabbt har gått från något som ett fåtal entusiaster sysslar med till något som finns i var mans mobiltelefon. Sedan Facebook lanserades till den breda allmänheten för åtta år sedan har flera typer av sociala medier tillkommit, som till exempel Instagram och Twitter. Det är idag inte bara privatpersoner som använder dessa nätverk för att dela information och uppdateringar, utan det är också ett givet ställe för företag och institutioner att synas på. När det gäller företag så är det så klart ett utmärkt sätt att nå ut med reklam på, men varför använder sig statliga organisationer i allt högre utsträckning sociala medier?

Varför finns polisen på Facebook?
Svenska polisen har sedan en tid tillbaka varit aktiva på sociala medier, och har bland annat en egen Facebook-sida, där man kan ta del av budskap om värderingar och läsa statusuppdateringar. En nyligen utförd utvärdering av polisens närvaro på sociala medier visar att de uppfyller tre av fyra syften till att finnas på dessa platser. De syften man anser att man idag uppfyller är att öka polisens tillgänglighet, nå ut med information om förebyggande av brott och att ge allmänheten en beskrivning av hur polisens arbete går till. Ännu ett syfte för polisen att finnas närvarande genom sociala medier är att få in fler tips från allmänheten för att lösa brott. Detta syfte har ännu inte uppfyllts, något som till viss del tros bero på att alla polismyndigheter inte har använt sociala medier förrän nu. Utvärderingen visade också att det finns ett stort stöd bland allmänheten för att polisen ska finnas tillgängliga på sociala medier. Enligt en enkät som gavs ut i polisens egna kanaler, som till exempel deras sida på Facebook, uppgav 96 % av de tillfrågade att de anser att polisen ska använda sociala medier för att nå ut till befolkningen.sociala-medier

 

Viktigt med tydliga målsättningar
Enligt Stockholms stad så är det viktigt att statliga institutioner har ett tydligt syfte med varför de finns närvarande på sociala medier. Om man inte har en klar plan för vilken målgrupp det är man vill nå, och vad man vill åstadkomma genom närvaron så är det enligt deras utvärderingar svårt att nå långsiktig framgång. Enligt Stockholms stads guide till sociala medier så är frågor man bör ställa sig innan man etablerar sig på nätverk som Twitter och Facebook bland annat hur närvaron ökar kvaliteten på verksamheten, vilka motiven är till att kommunicera genom sociala medier, samt vilken nytta det gör för användarna.

 

Taggar: , , , , , ,